Systémové upozornění
Hlavní informace

Trojanova 13

Cesta do mikrosvěta pevných látek

  • Víte, jak se vytvářejí krystaly cennější než diamanty?
  • Chcete vědět více o principech činnosti optických vláken a jejich využití?
  • Jak lze pomocí rentgenu zjistit povrchové opracování například ocelových lopatek turbín?

Ukážeme vám laboratoře, které jsou již desítky let místem setkávání vědců, materiálových inženýrů a technologů z předních průmyslových podniků. Během exkurze zjistíte, jak se do materiálu můžete "podívat" a třeba na základě uspořádání atomů předpovědět jejich fyzikální a chemické vlastnosti.     

Materiálový výzkum - životnost, spolehlivost, nové technologie

  • Můžeme už dnes ze současných materiálů sestrojit Vesmírný výtah?
  • Budou nanotechnologie přínosem při tvorbě pevnějších materiálů?
  • Jak nebezpečné může být neutronové záření pro reaktorovou nádobu?

Prohlídka laboratoří je doplněna malou expozicí částí konstrukcí zničených v provozu: lopatky parních trubín, hřídel velkorypadla, části letadel, apod... Během této exkurze se dozvíte, jaké metody, analýzy a zařízení se využívají při pátrání po příčinách havárií - například leteckých, automobilových či jiných.

Laserové laboratoře

  • Jak lze laserové záření používat v medicíně (oční a chirurgické lasery, vrtačky zubů, …)?
  • Jak se dá sledovat pohyb kontinentů a pomocí fotonů měřit gravitace Země a její změny?

Lasery se dnes využívají v mnoha profesích. Během exkurze se dozvíte podrobnosti o nejvýkonnějším výzkumném laseru na světě (ELI), který se bude stavět v blízkosti Prahy. Vysvětlíme vám, jak se v budoucnosti bude vyrábět elektřina pomocí laserů. Přijďte se podívat na vývoj od prvního rubínového laseru až k dnešním laserovým výkonným systémům.


 Břehová 7

Fúzní reaktor - tokamak GOLEM

  • Co je termojaderná fúze?
  • Co je tokamak?

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze získala roku 2007 unikátní pokusné zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze: tokamak jménem GOLEM. Během exkurze Vám prozradíme, co to je termojaderná fúze a jaké jsou její výhody jako zdroje energie pro lidstvo. Řekneme si, jaké jsou možné i nemožné cesty ke zvládnutí termojaderné fúze. A samozřejmě Vám ukážeme, jak takový tokamak funguje.

Jaderná chemie

  • Je nebo není ozářené palivo z jaderných elektráren odpad?
  • Proč je důležité uzavírat palivový cyklus?
  • Jaké radioaktivní izotopy nalézají uplatnění v medicíně?

Jaderná chemie své využití nachází v každodenním životě. Exkurze v laboratořích nabízí možnost spojit vyučovanou teorii    o f-prvcích se současnými tématy, která se na fakultě řeší.

Ionizující záření kolem nás

  • Ionizující záření kolem nás škodí nebo prospívá?  
  • Kde všude nachází ionizující záření uplatnění?
  • Slyšeli jste hesla jako dozimentr, scintilátor, PET, XRF, radon a nevíte, co znamenají?
  • Změříme, ukážeme, vysvětlíme!

Ionizující záření (IZ) je významným pomocníkem v řadě lidských činností. Využíváme ho zejména v energetice a medicíně (rentgen, radioterapie, nukleární medicína, Lexellův gama nůž...). Je však mnoho dalších aplikací IZ, bez kterých bychom se dnes neobešli. V rámci exkurze Vám ukážeme způsoby detekce IZ, předvedeme několik praktických aplikací a vysvětlíme Vám princip ochrany před IZ.

CERN - ALICE, experiment na LHC (přednáška)

 • Co se stalo jen zlomek vteřiny po velkém třesku?
 • Co je CERN a urychlovač LHC?
 • Na jakých experimentech na urychlovači LHC studenti FJFI pracují?

100 metrů pod povrchem země, na pomezí Švýcarska a Francie, v Evropském centru jaderného výzkumu CERN je dosud největší vědecký projekt lidstva; urychlovač LHC. Na jeho kruhu jsou umístěny čtyři velké experimenty, z nichž jeden nese jméno ALICE (A Large Ion Collider Experiment aneb Velký experiment na srážení iontů). Nové informace a zajímavosti z experimentu ALICE, kam jezdí řada našich studentů a pedagogů pracovat na stáže, se dozvíte během hodinové přednášky.


Troja

Školní jaderný reaktor VR1 - Vrabec

 • Chcete si prohlédnout skutečný jaderný reaktor?
 • Vite, jak se reaktor řídí a jak fungují jeho bezpečnostní systémy?

Jaderný reaktor VR-1 byl uveden do provozu v roce 1990 a od svého prvního spuštění pomáhá studentům pochopit principy štěpné řetězové reakce a reaktorové fyziky. Jedná se o lehkovodní reaktor bazénového typu, který používá uranové jaderné palivo s obohacením do 20 % U-235. Lehká voda se používá jako moderátor, chladivo a zároveň slouží jako biologické stínění.

Exkurze na reaktoru trvají 2 hodiny ve standardních časech 9 - 11 hod nebo 13 - 15 hod a jsou jim vyhrazena pouze některá pondělí. Účastníci exkurzí musí být starší 16 let a maximální počet osob je 30 (včetně doprovodu). Podrobnosti týkající se vstupu na reaktor a přesné instrukce najdete na webových stránkách www.reaktorvr1.eu.

Optické laboratoře a laboratoř nanostruktur


Prohlédnete si struktury různých materiálů pomocí AFM mikroskopů a zabrousíte i do teorie difrakce. Během exkurze se zajdeme podívat i na extra rychlý femtosekundový laser, který dokáže vytvářet plasma přímo před Vašima očima. Dozvíte se něco o přípravě nanostruktur i o jejich využití v praxi.


Nabídka přednášek

Všechny budovy

Kromě exkurzí na zajímavá pracoviště jsme pro Vás připravili i přednášky, kde si mohou odpočinout Vaše bolavé nohy, ale rozhodně Vám nehrozí, že se budete nudit. Seznam přednášek je uvedený zde.