Systémové upozornění
Hlavní informace

Příprava exkurze

 1. Exkurze pořádané Dnem na Jaderce jsou určeny pro skupiny studentů středních škol zejména se zájmem o matematiku, fyziku a přírodní vědy.
 2. Termín exkurze a Váš upřednostněný výběr témat z nabídky exkurzí Dne na Jaderce si můžete domluvit e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podmínky exkurze

 1. Z každé střední školy se Dne na Jaderce (DNJ) může zúčastnit jen jedna skupina studentů v jednom školním roce.
 2. Maximální počet osob ve skupině je 30 (včetně pedagogického doprovodu).
 3. Minimální počet osob ve skupině je 8 (včetně pedagogického doprovodu).
 4. Délka exkurze na jednom pracovišti je 30 min. až 2 hodiny, dle výběru pracoviště.
 5. Odpovědná osoba ze střední školy je povinna:
  • předem, čitelně - na počítači či hůlkovým písmem, vyplnit seznam účastníků exkurze do formuláře DNJ, který je ke stažení zde
  • pokud je součástí programu DNJ exkurze na jaderném reaktoru VR-1, je třeba se seznámit se zvláštními podmínkami vstupu na reaktor a místo formuláře DNJ vyplnit rozsáhlejší speciální formulář (viz zvláštní pravidla pro návštěvu reaktoru VR1)
  • po sestavení konkrétního programu DNJ vyjádřit podpisem a razítkem organizace (střední školy) souhlas s pravidly a programem DNJ
  • seznam účastníků a potvrzený program je pak nezbytné poslat e-mailem (naskenované) nejpozději 3 pracovní dny před termínem DNJ na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • originály těchto dokumentů je třeba předat při DNJ průvodci skupiny z FJFI ČVUT v Praze nebo na pracovišti fakulty, které bude za tímto účelem uvedeno v programu DNJ
 6. Každý účastník je povinen mít u sebe doklad, jehož číslo je uvedeno v zaslaném seznamu. Průvodce má právo zkontrolovat zúčastněné osoby a jejich doklady a porovnat je se seznamem účastníků.
 7. Příchodem na pracoviště se návštěvníci zavazují k dodržování pokynů pracovníků laboratoří. V případě nekázně a hrubého porušování bezpečnosti jsou pracovníci laboratoří oprávněni daného návštěvníka vykázat ze svého pracoviště.
 8. V prostorách exkurzních pracovišť je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 9. Možnost fotografování pouze se svolením pracovníků jednotlivých pracovišť.

Průběh exkurze

 1. Jednotlivá pracoviště jsou dimenzována pro menší vědecké týmy a převážně individuální výuku. Nejsme schopni Vás bezpečně a s dostatečným pohodlím umístit do jedné laboratoře ve vyšším počtu. Proto skupiny o vyšším počtu než 10 návštěvníků budou rozděleny do několika exkurzních skupinek a postupně se vystřídají na několika pracovištích (např.: 3 skupinky po 10 návštěvnících se postupně „cyklicky“ vystřídají na třech pracovištích).
 2. Výjimkou je jaderný reaktor VR-1, kdy je možno vstoupit do haly v maximálním počtu 30 osob.

Zvláštní pravidla pro návštěvu jaderného reaktoru VR -1

 1. Maximální počet osob (včetně jejich doprovodu) na jeden vstup do haly reaktoru je 30.
 2. Vstup může být povolen pouze osobám starším 18 let. V případě osob připravujících se na budoucí povolání (studenti středních škol) od 16 let.
 3. Do haly reaktoru nesmějí vstupovat těhotné ženy.
 4. Předem je nutné vyplnit čitelně (nejlépe na počítači) seznam účastníků exkurze (ke stažení zde) a sice tyto údaje:
  • Jméno a příjmení
  • Číslo občanského průkazu (u cizích státních příslušníků doplnit před číslo dokladu zkratku státu např. DE, SK apod.)
  • Název organizace (nahoře)
  • Datum a čas vstupu (nahoře)
  • Razítko zaštiťující organizace a podpis zodpovědné osoby (dole).
 5. Vyplněný seznam je nezbytné poslat nejméně 3 pracovní dny před datem exkurze naskenovaný v PDF formátu na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Seznam bude tímto závazný. Uvedené identifikační údaje musí odpovídat údajům zjištěným při kontrole před vstupem na pracoviště.
 6. Každý účastník je povinen mít u sebe doklad, jehož číslo je uvedeno v zaslaném seznamu. Před vstupem bude provedena kontrola. Nebudou-li souhlasit údaje kontrolované osoby s údaji uvedenými na seznamu, nebude tato osoba vpuštěna do prostoru haly reaktoru.
 7. Do haly reaktoru je zakázáno vnášet zbraně a výbušniny. Dále je zakázáno v hale reaktoru jíst, pít a kouřit. Před vstupem bude provedena kontrola detektorem kovů.
 8. Do haly reaktoru je návštěvníkům zakázáno vnášet mobilní telefony a jiné technické prostředky komunikace. Možnost fotografování pouze se svolením pracovníků reaktoru.
 9. Zájemci o exkurze na pracoviště FJFI ČVUT v Praze jsou povinni řídit se Pravidly projektu Den na Jaderce. V případě nedodržení pravidel je průvodce skupiny z FJFI ČVUT v Praze oprávněn nevpustit návštěvníky do laboratoří nebo exkurzi předčasně ukončit. Účastníci jsou povinni dodržovat předem sestavený a jimi schválený harmonogram Dne na Jaderce.

Tato pravidla jsou platná od 7. 5. 2013.