Systémové upozornění
Hlavní informace

Příprava exkurze

 1. Exkurze pořádané Dnem na Jaderce jsou určeny pro skupiny studentů středních škol zejména se zájmem o matematiku, fyziku a přírodní vědy.
 2. Termín exkurze a Váš upřednostněný výběr témat z nabídky exkurzí Dne na Jaderce si můžete domluvit e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podmínky exkurze

 1. Z každé střední školy se Dne na Jaderce (DNJ) může zúčastnit jen jedna skupina studentů v jednom školním roce.
 2. Maximální počet osob ve skupině je 30 (včetně pedagogického doprovodu).
 3. Minimální počet osob ve skupině je 8 (včetně pedagogického doprovodu).
 4. Délka exkurze na jednom pracovišti je 30 min. až 2 hodiny, dle výběru pracoviště.
 5. Odpovědná osoba ze střední školy je povinna:
  • předem, čitelně - na počítači či hůlkovým písmem, vyplnit seznam účastníků exkurze do formuláře DNJ. Formulář Vám bude zaslán 14 dní před exkurzí e-mailem.
  • pokud je součástí programu DNJ exkurze na jaderném reaktoru VR-1, je třeba se seznámit se zvláštními podmínkami vstupu na reaktor a místo formuláře DNJ vyplnit rozsáhlejší speciální formulář (viz zvláštní pravidla pro návštěvu reaktoru VR1)
  • po sestavení konkrétního programu DNJ vyjádřit podpisem a razítkem organizace (střední školy) souhlas s pravidly a programem DNJ
  • seznam účastníků a potvrzený program je pak nezbytné poslat e-mailem (naskenované) nejpozději 3 pracovní dny před termínem DNJ na emailovou adresu koordinátora exkurzí, se kterým je program domlouván
  • originály těchto dokumentů je třeba předat při DNJ průvodci skupiny z FJFI ČVUT v Praze nebo na pracovišti fakulty, které bude za tímto účelem uvedeno v programu DNJ
 6. Každý účastník je povinen mít u sebe doklad, jehož číslo je uvedeno v zaslaném seznamu. Průvodce má právo zkontrolovat zúčastněné osoby a jejich doklady a porovnat je se seznamem účastníků.
 7. Příchodem na pracoviště se návštěvníci zavazují k dodržování pokynů pracovníků laboratoří. V případě nekázně a hrubého porušování bezpečnosti jsou pracovníci laboratoří oprávněni daného návštěvníka vykázat ze svého pracoviště.
 8. V prostorách exkurzních pracovišť je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 9. Možnost fotografování pouze se svolením pracovníků jednotlivých pracovišť.

Průběh exkurze

 1. Jednotlivá pracoviště jsou dimenzována pro menší vědecké týmy a převážně individuální výuku. Nejsme schopni vás bezpečně a s dostatečným pohodlím umístit do jedné laboratoře ve vyšším počtu. Proto skupiny o vyšším počtu než 10 návštěvníků budou rozděleny do několika exkurzních skupinek a postupně se vystřídají na několika pracovištích (např.: 3 skupinky po 10 návštěvnících se postupně „cyklicky“ vystřídají na třech pracovištích).
 2. Výjimkou je jaderný reaktor VR-1, kdy je možno vstoupit do haly v maximálním počtu 30 osob.

 

Tato pravidla jsou platná od 30. 5. 2018.