Systémové upozornění
Hlavní informace

Příprava exkurze

 1. Exkurze pořádané Dnem na Jaderce jsou určeny pro skupiny studentů středních škol zejména se zájmem o matematiku, fyziku a přírodní vědy.
 2. Termín exkurze a Váš upřednostněný výběr témat z nabídky exkurzí Dne na Jaderce si můžete domluvit e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podmínky exkurze

 1. Z každé střední školy se Dne na Jaderce (DNJ) může zúčastnit jen jedna skupina studentů v jednom školním roce.
 2. Maximální počet osob ve skupině je 30 (včetně pedagogického doprovodu).
 3. Minimální počet osob ve skupině je 8 (včetně pedagogického doprovodu).
 4. Délka exkurze na jednom pracovišti je 30 min. až 2 hodiny, dle výběru pracoviště.
 5. Odpovědná osoba ze střední školy je povinna:
  • Předem se seznámit s Pravidly Dne na Jaderce.
  • Zaslat oskenovaný Program DNJ nejpozději 3 dny před exkurzí, doplněný o požadované údaje, potvrzený podpisem a razítkem školy. Formulář k doplnění obdrží od fakultního koordinátora akce nejpozději 14 dní předem.
  • Předat před vstupem na exkurzní pracoviště Seznam účastníků. Formulář k vyplnění bude zaslán 14 dní před akcí. Seznam je třeba vyplnit strojově nebo hůlkovým písmem, doplnit razítkem školy a podpisem odpovědné osoby. Seznam převezme zástupce fakulty uvedený v Programu Dne na Jaderce. Seznam se nezasílá elektronicky předem.
   Osobní údaje jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními FJFI ČVUT v Praze v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 6. V případě, že je součástí programu DNJ exkurze na jaderném reaktoru VR-1, je třeba se seznámit s Pravidly pro vstup na pracoviště reaktoru a místo Seznamu DNJ vyplnit a zaslat předem oskenovaný rozsáhlejší speciální formulář Seznam VR1 dle instrukcí uvedených v Pravidlech školního reaktoru VR-1.
 7. Každý účastník je povinen mít u sebe doklad totožnosti. Zástupce fakulty má právo zkontrolovat zúčastněné osoby podle dokladu totožnosti a porovnat je se seznamem účastníků.
 8. Všichni návštěvníci budou před příchodem na exkurzní pracoviště poučeni odpovědným pracovníkem FJFI o bezpečném chování na exkurzním pracovišti a dle platné legislativy o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví (BOPZ) a požární ochrany (PO). Příchodem na pracoviště se návštěvníci zavazují k dodržování pokynů pracovníků laboratoří. V případě nekázně a hrubého porušování bezpečnosti jsou pracovníci laboratoří oprávněni daného návštěvníka vykázat ze svého pracoviště.
 9. V prostorách exkurzních pracovišť je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 10. Možnost fotografování pouze se svolením pracovníků jednotlivých pracovišť.

Průběh exkurze

 1. Jednotlivá pracoviště jsou dimenzována pro menší vědecké týmy a převážně individuální výuku. Nejsme schopni vás bezpečně a s dostatečným pohodlím umístit do jedné laboratoře ve vyšším počtu. Proto skupiny o vyšším počtu než 10 návštěvníků budou rozděleny do několika exkurzních skupinek a postupně se vystřídají na několika pracovištích (např.: 3 skupinky po 10 návštěvnících se postupně „cyklicky“ vystřídají na třech pracovištích).
 2. Výjimkou je jaderný reaktor VR-1, kdy je možno vstoupit do haly v maximálním počtu 30 osob.

 

Tato pravidla jsou platná od 31. 10. 2018.